Poradenská a bezpečnostní činnost

Poradenská bezpečnostní činnost směřuje k zajištění stavu bezpečnosti klienta, a to poskytnutím veškerých informací o zájmových oblastech a činnostech klienta směřujících k minimalizaci resp. eliminaci bezpečnostních rizik.

Expertní činnost: bezpečnostní analýza
bezpečnostní audit
bezpečnostní studie

Prověrky bezpečnostních opatření

Školící činnost (podniková kriminalita)

Monitoring – reporting