Přístupové a docházkové systémy

Přístupové a docházkové systémy využívají k identifikaci osob bezkontaktní identifikátory (využívající karet nebo čipů) či biometrické identifikátory (využívající biometrických údajů osob na základě fyzických parametrů - otisky prstů, tvář, oční sítnice, ruce, DNA).

Přístupové a docházkové systémy registrují průchody jednotlivými snímacími místy a získaná data jsou odtud přenášena do softwarové aplikační části celého systému.

Nedílnou součástí přístupového systému je možnost definovat přístup do jednotlivých zájmových zón objektů, např. skladové prostory, kancelářské prostory apod. Takto definovaným zónám se poté nastaví přístupová prává pro jednotlivé osoby či skupiny osob.

Systémy kontroly vstupu slouží k řízenému přístupu do prostor objektu dle stanovených oprávnění jednotlivých zaměstnanců. Při načtení kódu čipu nebo karty či ověření fyzických parametrů dojde v systému k záznamu o této události s potřebnými parametry (datum, místo, čas…) a poté je na základě časových, topologických a dalších souvislostí ověřováno oprávnění vstupu.

Docházkové systémy urychlují a zpřesňují evidenci docházky zaměstnanců a můžou sledovat aktuální přítomnost osob na pracovišti.