EZS – elektronické zabezpečovací systémy

EZS – elektronické zabezpečovací systémy

EMQuest - EZS – elektronické zabezpečovací systémy

Elektronické zabezpečovací systémy jsou určeny ke střežení movitého i nemovitého majetku. Zabezpečovací systémy rychle a spolehlivě detekují pokus o vloupání, narušení prostoru, vandalismus apod. Informace se přenášejí pomocí GSM komunikátoru na mobilní telefon. Systém je možno napojit na pult centrální ochrany (hlídací agentury).

Centrem celého systému je tzv. ústředna, která vyhodnocuje stav čidel (kontakty otevření oken a dveří, pohybová čidla, detektory rozbití skla, požární kouřová a teplotní čidla, únik plynu, záplavová čidla, tísňová tlačítka a další). Dle svého nastavení reaguje na stav čidel a v případě jejich narušení předává GSM modul poplachovou zprávu s přesným popisem např. alarm dveře vstup na nastavená tel. čísla. Dále může být vyvolána akustická signalizace sirénou, případně spustit další návazná zařízení (např. zapnutí světel apod.).

K ústředně lze připojit až 50 prvků (různé detektory, klávesnice, ovladače sirén apod.). Ústřednu lze ovládat až 50 přístupovými kódy nebo čipovými kartami a lze je libovolně vybavit třeba GSM komunikátorem, hlasovým telefonním komunikátorem apod.

Zajišťujeme jak drátové, tak i bezdrátové elektronické systémy.