Poradenská a bezpečnostní činnost

EMQuest - Poradenská a bezpečnostní činnost

Poradenská bezpečnostní činnost směřuje k zajištění stavu bezpečnosti klienta, a to poskytnutím veškerých informací o zájmových oblastech a činnostech klienta směřujících k minimalizaci bezpečnostních rizik.

Určit/definovat základní problémové prvky důležité pro zajištění základního stavu zabezpečení vytipovaného aktiva klienta směrem k zamezení neoprávněné manipulace s tímto.

Expertní činnost:

- bezpečnostní audit (vstupní; opakovaný; mimořádný)

- bezpečnostní analýza / projekt (identifikace problémových prvků a navrhnutí opatření k zajištění základního stavu zabezpečení aktiva klienta)

- bezpečnostní politika organizace (specifikace cílů a nástrojů bezpečnostní politiky organizace; bezpečnostní systém organizace

- vnitřní instrukce vycházející z výše uvedených dokumentů (jednotlivých činností, jednotlivých částí procesů)

Prověrky bezpečnostních opatření

Školící činnost

(podniková kriminalita; právní minimum)

Dokumentační služby

(vyhledávání, získávání a shromažďování dat a informací a jejich následné třídění dle klientem stanoveného zadání a zaměření)

Provozní realizace bezpečnostní politiky

Jako následný krok poradenské činnosti v rámci organizace klienta, tedy zajištění konkrétních činností, osob vykonávajících potřebné role a funkce nebo materiální infrastruktury potřebné pro zajištění stavu bezpečnosti organizace.