Technika proti odposlechu

EMQuest - Technika proti odposlechu

Obranně technické prohlídky proti odposlechu

Provádíme prověrky bytů, kanceláří, komerčních objektů, vozidel, prověřování veškerých prostor proti odposlechu s následnou (del dohody) likvidací elektronických odposlechových prostředků.

Obranně technická prohlídka proti odposlechu obsahuje řadu praktických úkonů a měření, které směřují k odhalení odposlechového prostředku. Obsahuje podrobnou fyzickou kontrolu prověřovaného prostoru, zda někde není ukryto speciální miniaturní zařízení používané k přenosu zvuku, obrazu nebo dat z prověřovaného místa, je prováděno potřebné měření speciálními přístroji, které detekují – zachytí signály vysílané např. radiomikrofony známé spíš pod pojmem štěnice, dále videoštěnicemi, GSM pagery, či jinou speciální technikou, která přenáší informace zejména radiovou cestou, cestou GSM, Wi-Fi, Bluetooth, po vodičích …

Odhalování skrytých kamer a monitorovacích zařízení

Minikamera s miniaturním dírkovým objektivem o velikosti pod 1mm průměru, může být důmyslně ukryta opravdu kdekoliv a laik nemá šanci ji odhalit, a to ani podrobnou kontrolou všech míst, o kterých se domnívá že by zde minikamera mohla být ukryta. Zejména elektronika, bytové doplňky, květinové dekorace, obrazy, osvětlovací tělesa, nábytek, dokonce i hračky, mohou skrývat důmyslně namontovanou minikameru. Obranně technická prohlídka se zaměřením na odhalení skrytých kamer je speciální kontrolou – prověřování veškerých prostor, bytů, kanceláří, provozoven a různých předmětů, s cílem odhalit skrytě nainstalované minikamery, které tajně monitorují prostor, kde jsou umístěny. Minikamerky jsou často kamuflované právě ve spotřební elektronice, televizích, videích, rádiích, hi-fi soupravách, které směřují do snímané prostoru, ale také jsou často ve zdech, pod omítkou, v zařizovacích předmětech, v hračkách, v osvětlovacích tělesech, obrazech, v květinové dekoraci, v nábytku, v jiných elektronických přístrojích a podobně …

Kontrola se provádí speciální technickými prostředky pro vyhledávání skrytých kamer, touto kontrolou se odhalí i minikamery, které nejsou právě zapnuté, jsou pasivní, součástí kontroly je i měření radiového spektra na jiné možné vysílače.

Osobní kontroly proti skrytým mikrofonům a mikrodiktafonům

Pro úplnou jistotu, že jednající protistrana nemá někde v aktovce, nebo v oděvu skrytý mikrofon, nebo mikrodiktafon, je třeba provést důkladnou osobní kontrolu citlivým detektorem a scannerem vysokofrekvenčního pole, kdy je prověřen každý jednotlivec účastnící se uzavřeného jednání. Zároveň je nutno dodržovat další daná omezení, která vyloučí nahrání rozhovoru na záznamovou techniku, která může být skryta v mobilním telefonu, notebooku, opasku, hodinkách, kravatě, brýlích, oděvních, či osobních doplňcích …

Provádíme poradenskou činnost v této oblasti, se zaměřením, jak se chovat, aby jednající subjekt nebyl při jednání nahrán.

Technika proti odposlechu

Detektory odposlechů a skrytých kamer

Zařízení pro trvalou ochranu prostoru

Rušičky signálů a mikrofonů

Ochrana počítačových dat

Řešení pro šifrovanou mobilní komunikaci (volání/sms)

NECHCEME VĚDĚT KDO JSTE A PROČ TO POTŘEBUJETE!