Speciální služby

EMQuest - Speciální služby

Speciální služby vedou k odhalení bezpečnostních rizik, zamezení ztrát a získávání informací ve prospěch bezpečnosti klienta.

Skrytý AGENT

Skrytý agent je infiltrovaná osoba v pracovním kolektivu klienta, pracuje jako jeho zaměstnanec.

Po asimilaci do pracovního kolektivu, zde plní zadané úkoly, jako je sběr informací směřující k odhalení přestupkové nebo trestné činnosti, monitoring prostředí, pravidelný report klientovi. Získané informace vedou k odhalení trestně činné osoby nebo kolektivu osob z řad zaměstnanců klienta, možnosti vyčíslení ztrát či upravení stávajících bezpečnostních opatření.

Skrytý agent je před nástupem vždy proškolen k dané problematice provozu, do kterého je nasazen.

Ke své práci využívá všech dostupných prostředků, které jsou povoleny zákonnými normami ČR.