Služby soukromých detektivů

EMQuest - Služby soukromých detektivů

Vyhledávání důkazních materiálů pro soudní a správní řízení.

Šetření majetkových poměrů pro účely výkonu rozhodnutí.

Šetření vnitropodnikové kriminality.

Prošetřování zadaných skutečností.

Technická dokumentace důkazních materiálů.

Pátrání po osobách, věcech, majetku a narušitelích práva.

Činnost směřující k uspokojení oprávněných pohledávek věřitelů.

Monitoring, controlling.

Služby soukromých detektivů je velice složitá oblast a tak je vždy postupováno v úzké spolupráci s klientem. Tento postup je volen zejména pro úsporu finančních prostředků našich klientů.